Tato zpráva shrnuje zjištění výzkumu zabývajícího se rozsahem, působností a důsledky – hospodářskými i jinými – porušování práv duševního vlastnictví v EU, který v uplynulých letech prováděl Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (středisko pro sledování).

Popisuje a rozebírá důkazy o ekonomické hodnotě práv duševního vlastnictví v hospodářství EU, míru využívání této hodnoty, mechanismy v oblasti porušování práv duševního vlastnictví zneužívající této hodnoty a opatření přijímaná v reakci na uvedené problémy. Rovněž poukazuje na zapojení zločinných spolčení, a to na základě případů vyšetřovaných Europolem (Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva).

Shrnutí

Celá zpráva