Po úspěšném spuštění tohoto programu v roce 2018/2019, kterého se účastnilo celkem 50 zástupců z 20 členských států EU otevírá Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) druhý ročník tohoto edukačního programu o ochranných známkách a designu (ETMD EP).

Tento školící program je vytvořen zejména pro aktivní provozovatele praxe v oblasti duševního vlastnictví a zaměřuje se na interakci mezi EUIPO a odborníky na registraci a vymáhání práv u ochranných známek a designů.

Přednášejí zaměstnanci EUIPO, přední odborníci na duševní vlastnictví a zástupci akademie.

Program proběhne v angličtině od září 2019 do června 2020 a nabídne celkem 150 vyučovacích hodin, jejichž obsahem je e-learning, webináře a dvě třídenní školení v EUIPO, ve španělském Alicante.

Program je zakončen zkouškou v sídle EUIPO a úspěšní kandidáti obdrží certifikát EUIPO.

Více informací o programu, časových aspektech a poplatcích najdete na: programme’s website.

Registrace je omezena na prvních 100 účastníků a bude otevřena do 30. července 2019